Air condition ί ύ ό ή

ό ή ς ά έ ί, ός ά ς ύς ές ές;

air condition ί έ ς ίς ό ό ό ί ί ά ί ά ί ώ, ά ό. ό ς ύ ί ς ές ής ύ ής ίς ώ ς ό ή ς.

ώ ά air condition

ός ί ίς ές ύς ύ ό ή air condition ς ύς ές, ώς ό έ ύ ύ ά ί ί ή ς. ί air condition έ ά ώς ά έ ά ύ ί ς, ώς ός ές ύ (ί ύ ί ό ής) ά ύς ός ίς έ έ έ ό ό ή έ.

«έ» ί ό ό air condition

ά ό έ ές ό ύ ύ έ ή ί ές, ό ή έ ί ής. ό air condition έ έ έ ς ίς ύ ί, ώ ές ής ί ός έ ά ό ί ύ -ίς ό ή ς. Έ ός ί ή, έ ό έ ά ά ώ (ά ό ό ά ώ ή ώ).

έ ί ί ό air condition

ύ air condition ίς άς ί έ ί ί ά ό ς 3-4 ής ί ί ό. ό ί ό ύ ά ά ά ή ώ ά ό ό ό έ. ί ί ά ά ύ άς ά «ό» ύ ά ό ί ί ώ ς ώς ς ύς ής. H ί ί ή ό ά ώ ά έ ί έ ός ώς, ό ή ί ό ίς.

ά ά ά air condition ώ

ά ς ί ές ές ύ ς έ, ό ί ί air condition ή ς, ί ά ί ί ή ς ί ίς ό. ό ί έ ό ό ά ή air condition ύ ύ ό ύς ύς ό ό. έ ό ί ύ έ ός ίς έ ί έ ί ύ ά. ά ί ό έ ά ί ί ύ ς έ ώ ώς ό ύ έ ί ός ώς, ό ς ές ίς ί, ύ ές ής… ές ύς ή.

ό ά Covid-19: ΐς ίς ύ ό ό ός DNA – Έ ός photo

ό ά Covid-19: ΐς ίς ύ ό ό ός DNA – Έ ός

ό ά Covid-19: ΐς ίς ύ ό ό ός DNA – Έ ός

άς ό ς Pfizer: « έ ό ά ς» ί ός – ύς ής photo

άς ό ς Pfizer: « έ ό ά ς» ί ός – ύς ής

άς ό ς Pfizer: « έ ό ά ς» ί ός – ύς ής

.ή: «ό ό ς Ές – ς ές ς έ ύς ς ή» photo

.ή: «ό ό ς Ές – ς ές ς έ ύς ς ή»

.ή: «ό ό ς Ές – ς ές ς έ ύς ς ή»

Ά: «Ές ύς ό ί ί ύ ή ύ ύ» photo

Ά: «Ές ύς ό ί ί ύ ή ύ ύ»

Ά: «Ές ύς ό ί ί ύ ή ύ ύ»

ές ύς ς ίς … ί ό ί ό ς ύς «ές» ς Pfizer! (upd 4) photo

ές ύς ς ίς … ί ό ί ό ς ύς «ές» ς Pfizer! (upd 4)

ές ύς ς ίς … ί ό ί ό ς ύς «ές» ς Pfizer! (upd 4)

ές ύς ί ές -ές «ίς» ίς ώς-ς 18:00 ώς photo

ές ύς ί ές -ές «ίς» ίς ώς-ς 18:00 ώς

ές ύς ί ές -ές «ίς» ίς ώς-ς 18:00 ώς

«ό» .ά: «έ ύ ί lockdown ός ός ά» photo

«ό» .ά: «έ ύ ί lockdown ός ός ά»

«ό» .ά: «έ ύ ί lockdown ός ός ά»

ί: έ ή ό ί ί ής ά ύ photo

ί: έ ή ό ί ί ής ά ύ

ί: έ ή ό ί ί ής ά ύ

T pronews.gr ύ ά ό ί ί ό έ ί έ ά. ές έ ί ά ύ ς ός . ό, ό ί ό ύ ς ός ές ύ ί ύ ά ή ά ό ό ί. ά ί ές έ ύ ό ά pronews.gr ί ή ή ά ύ έ.

ί ής ή έ ό ό έ ώ email ς ί disqus. ά έ ή ώ email ς, ί ή ς ί έ email ίς ό

Ός ής ς ός m έ ά ί (moderating) ί ά pronews.gr ή ά, ί ί ί ί ίς [emailprotected] ί ά όά .

ά ά: έ ί ά ή! (ί)

ός ί ώ ή ής ύ έ

άς ά ό έ ή έ έ ί ώ ώ

9 ί ά ό ά

ό ά ί ώ ύς!

2 ή έ έ 200 ό ό ή ά 1821

ί: ί ά ό ά ά ύ ά Arleigh Burke

ί: «ός ύς ί» έ έ

32 ής Ές ς ίς ή ά ό ή ς ύς

ός ός ί ές έ ή ό ό UH-60 Black Hawk

έ ά ή έ COVID-19 έ ή ώ

ό: ί ύ ή ό JJ

ί ί ς ής

έ ή ή έ έ ό ά

Yό ά ά: έ ό ό ά

ό έ ίς: Ό έ ί ό ί ό

ί ά ώ: ά ς ής

Long COVID: ά ά ά ά ώ ς ίς

ής ύ 2: ό ώ ά έ ό ύ;

άς: Έ ό ώ ύ ής;

: .ίς ά ή ώ debate ύ ί ί

: .ίς ά ή ώ debate ύ ί ί

ώς ά ά ώ ό ί ί ά έ «έ» ά;

ώς ά ά ώ ό ί ί ά έ «έ» ά;

.άς: ί ή ή ς ίς ώ

.άς: ί ή ή ς ίς ώ

ί: ές ς 4ς ί ί… ή ς ές ύς (ώ)

ί: ές ς 4ς ί ί… ή ς ές ύς (ώ)

ή Ά ός ός ίς

ή Ά ός ός ίς

.ές: « ί ί rapid test ς ίς – ί ύ ά test»

.ές: « ί ί rapid test ς ίς – ί ύ ά test»

.ό: έ έ ή έ ύ ά ς έ ό ί

.ό: έ έ ή έ ύ ά ς έ ό ί

ή: ή 35ς έ ό ό ύό ύ

ή: ή 35ς έ ό ό ύό ύ

ός ός .άς: «ύ ί έ ά»

ός ός .άς: «ύ ί έ ά»

ά ύς «ί» ς ίς ό ς ίς – ό rapid test o ός ώ

ά ύς «ί» ς ίς ό ς ίς – ό rapid test o ός ώ

ές ί έ ές έ «ώς ά»

ές ί έ ές έ «ώς ά»

ά: έ 27ς ί ί ώ motocross (ώ)

ά: έ 27ς ί ί ώ motocross (ώ)

ές .ής .ά ϊό: « ί ή ί ί»

ές .ής .ά ϊό: « ί ή ί ί»

.ός: « . άς ί ς ς ός – ί ό ς ίς»

.ός: « . άς ί ς ς ός – ί ό ς ίς»

ή ές έ ή ί ό έ ό

ή ές έ ή ί ό έ ό

ί ϊό ής: ό έ «ό» ά «ό» – ά ς ές

ί ϊό ής: ό έ «ό» ά «ό» – ά ς ές

ός 3 ί ά ς ός ί (ώ)

ός 3 ί ά ς ός ί (ώ)

.ό: «Ό έ έ ά ώ ή ό ί»

.ό: «Ό έ έ ά ώ ή ό ί»

ός: ό ύ ί – ύ ά ά (άς)

ός: ό ύ ί – ύ ά ά (άς)

.ά: « ί ή ί ίή ς έ»

.ά: « ί ή ί ίή ς έ»

έ, άς άς ά ό ή έ 90s ()

έ, άς άς ά ό ή έ 90s ()

ί ό ς ός έ ς ής

ί ό ς ός έ ς ής

Mad Clip: «ί» ί ά – «έ» ώ ύό

Mad Clip: «ί» ί ά – «έ» ώ ύό

έ 1.000 ί 1.000 ά ί ό ς 12 ς ς 6 ί – ί ά

έ 1.000 ί 1.000 ά ί ό ς 12 ς ς 6 ί – ί ά

Έ ό ά ύ HPV: ώ ά 90% ί ί ή ς ής

Έ ό ά ύ HPV: ώ ά 90% ί ί ή ς ής

.ί ί: «έ έ έ έ άς ίς»

.ί ί: «έ έ έ έ άς ίς»